Opzeggen

Om jezelf uit te schrijven bij OSM Basketball moet je het volgende doen:

STAP 1
Stuur een brief naar de Ledenadministratie waarin je aangeeft te stoppen bij OSM Basketball. Opzeggingen moeten in elk geval schriftelijk vóór 21 april bij de Ledenadministratie binnen zijn i.v.m. herindeling teams en competitie.
Een sportabonnement is een jaarcontract dat je hebt met de vereniging, zonder opzegging wordt deze (wettelijk en) stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Dus om het contract stop te zetten moet jouw handtekening onder de brief. Ben je jonger dan 18 jaar dan met de handtekening van je ouder(s)/verzorgende.

STAP 2
We zouden graag willen weten wat de reden is waarom je wilt stoppen. Verhuizing, geen interesse meer in basketbal, problemen binnen je team…. vertel het ons.

STAP 3
Vergeet vooral niet je trainer/coach op de hoogte te stellen.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór 21 april in het bezit van de Ledenadministratie moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

“Zeg je niet op tijd op, dan ben je de volledige contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd.”

 


Schuldvrij-verklaring
Als je wilt gaan basketballen bij een andere vereniging, moet je eerst een schuldvrij-verklaring hebben van OSM Basketball. In een schuldvrij-verklaring staat onder andere dat jij jouw contributie en bijdragen volledig hebt voldaan aan OSM Basketball. Vraag er naar bij de penningmeester.  (Indien jouw laatste betaling per incasso is voldaan gaan er 56 dagen overheen voordat er een schuldvrij-verklaring kan worden verstrekt)