Contributie

De geldende tarieven voor 2018-2019

Alle teams maken gebruik  van een teamtenue. Onderstaande bedragen zijn inclusief  gebruik van clubtenue.

Wedstrijd spelende leden

€ 296,00 – Spelend lid, Senior (competitie,  op 1 januari | 20 jaar of ouder)
€ 256,00 – Spelend lid, Junior (competitie, op 1 januari | 12 jaar of ouder)
€ 248,00 – Spelend lid, Mini (competitie, op 1 januari | tot en met 11 jaar )

Trainende leden

€ 172,00 – Trainend lid, Senior (recreant, op 1 januari | 20 jaar of ouder)
€ 160,00 – Trainend lid, Junior of Mini (recreant, op 1 januari | 11 jaar tot en met 19 jaar)
€ 99,00 – Peanut-lid (Peanut-training zaterdag | 6 tot en met 10 jaar)

€  10,00 – Inschrijfgeld, éénmalig
€  20,00 – Administratiekosten (indien incasso niet wordt geaccepteerd)

Incasso

De contributie wordt via automatische incasso geïnd, je dient dus een machtiging af te geven. Incasso vindt in 4 termijnen plaats. 25% van de contributie wordt dan geïncasseerd. De aankomende incasso momenten zijn 10 sept 2018, 10 november 2018, 10 januari 2019 en 10 maart 2019.

Indien een incasso niet kan worden geïnd dan ontvang je een factuur voor het volledige openstaande bedrag verhoogd met de administratiekosten. Deze factuur moet volledig worden voldaan binnen 21 dagen, hierna ben je in gebreke en word je uitgesloten van verdere deelname aan trainingen en wedstrijden tot na ontvangst betaling.

    m

Voor meer informatie klikt u op: >> U-Pas / Jeugd Sport Fonds <<

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren