Contributie 2017-2018

De geldende tarieven voor 2017-2018:

Alle teams maken m.i.v. 01-07-2016 gebruik  van een teamtenue hierdoor hoeft tenuehuur niet meer afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De onderstaande contributie bedragen zijn dus inclusief gebruik clubtenue.

€ 300,00 – Spelend lid, Senior (competitie,  op 1 januari 20 jaar of ouder)
€ 176,00 – Trainend lid, Senior (recreant, op 1 januari 20 jaar of ouder)
€ 260,00 – Spelend lid, Junior (competitie, op 1 januari 12 jaar of ouder)
€ 260,00 – Spelend lid, Mini (competitie, op 1 januari 11 jaar of jonger)
€ 164,00 – Trainend lid, Junior of Mini (recreant, op 1 januari 19 jaar of jonger)
€ 140,00 – Peanut-lid (Peanut-training zaterdag, 7-10 jaar)

€   10,00 – Inschrijfgeld, éénmalig
€    20,00 – Administratiekosten (indien incasso niet wordt geaccepteerd)

De contributie wordt via automatische incasso geïnd, je dient dus een machtiging af te geven. Incasso vindt in 4 termijnen van 25% plaats.
Indien een incasso niet kan worden geïnd dan ontvang je een factuur voor het volledige openstaande bedrag verhoogd met administratiekosten. Deze factuur moet volledig worden voldaan binnen 21 dagen, hierna ben je in gebreke en word je uitgesloten van verdere deelname aan trainingen en wedstrijden tot na ontvangst betaling.

    m

Voor meer informatie klikt u op: >> U-Pas / Jeugd Sport Fonds <<

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren