Contributie

De geldende tarieven voor 2019-2020

Alle teams maken gebruik  van een teamtenue. Onderstaande bedragen zijn inclusief  gebruik van clubtenue.

Wedstrijd spelende leden

€ 306,00 – Spelend lid, Senior (competitie,  op 1 januari | 20 jaar of ouder)
€ 266,00 – Spelend lid, Junior (competitie, op 1 januari | 12 jaar of ouder)
€ 258,00 – Spelend lid, Mini (competitie, op 1 januari | tot en met 11 jaar )

Trainende leden

€ 182,00 – Trainend lid, Senior (recreant, op 1 januari | 20 jaar of ouder)
€ 170,00 – Trainend lid, Junior of Mini (recreant, op 1 januari | 11 jaar tot en met 19 jaar)
€ 109,00 – Peanut-lid (Peanut-training zaterdag | 6 tot en met 10 jaar)

€  10,00 – Inschrijfgeld, éénmalig
€  20,00 – Administratiekosten (indien incassomachtiging afwezig OF een incasso niet wordt geaccepteerd)

Incasso

Bovenstaande contributie is op basis van automatische incasso,zonder incasso machtiging geldt een toeslag van € 20,00.
Incasso vindt in 4 termijnen plaats. 25% van het verschuldig bedrag wordt dan geïncasseerd. Tenzij later aangemeld dan wordt iedere termijn gedeeld door het aantal nog uit te voeren incasso’s.
De incasso data zijn 1 sept 2019, 1 november 2019, 31 januari 2019 en 31 maart 2019.

Indien een incasso niet kan worden geïnd dan ontvang je een factuur voor het volledige openstaande bedrag verhoogd met de administratiekosten. Deze factuur moet volledig worden voldaan binnen 21 dagen, hierna ben je in gebreke en word je uitgesloten van verdere deelname aan trainingen en wedstrijden tot na ontvangst betaling.

    m

Voor meer informatie klikt u op: >> U-Pas / Jeugd Sport Fonds <<

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren