Contributie 2016-2017

De geldende tarieven voor 2016-2017 zoals in de Algemene Ledenvergadering voorgelegd, besproken en vastgesteld:

Alle teams maken m.i.v. 01-07-2016 gebruik  van een teamtenue hierdoor hoeft tenuehuur niet meer afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De onderstaande contributie bedragen zijn dus inclusief gebruik clubtenue.

€ 330,00 – Spelend lid, Senior (competitie,  op 1 januari 20 jaar of ouder)
€ 205,00 – Trainend lid, Senior (recreant, op 1 januari 20 jaar of ouder)
€ 290,00 – Spelend lid, Junior (competitie, op 1 januari 12 jaar of ouder)
€ 290,00 – Spelend lid, Mini (competitie, op 1 januari  11 jaar of jonger)
€ 195,00 – Trainend lid, Junior of Mini (recreant, op 1 januari  19 jaar of jonger)
€ 170,00 – Peanut-lid (Peanut-training zaterdag, 7-10 jaar)

€   10,00 – Inschrijfgeld, éénmalig
€    15,00 – Administratiekosten (indien incasso niet wordt geaccepteerd)

De contributie wordt via automatische incasso geïnd, je dient dus een machtiging af te geven. Incasso vindt in 2 termijnen plaats, te weten in augustus (50%) en in januari (50%).
Indien een incasso niet kan worden geïnd dan ontvang je een factuur voor het volledige openstaande bedrag verhoogd met administratiekosten. Deze factuur moet volledig worden voldaan binnen 21 dagen, hierna ben je in gebreke en is verdere deelname aan trainingen en wedstrijden tot na betaling niet mogelijk.

    m

Voor meer informatie klikt u op: >> U-Pas / Jeugd Sport Fonds <<