X12 1

Trainingen 2018-2019:

Sporthal MFA Safari (Bisonspoor 237, 3605 JM),
Woensdag 17.45 – 19.15 uur (tot 01/06/19)

De X12 is in de eerste helft van 2018 voor meisjes met geboortejaren 2006 en 2007. In overleg tussen ouders, trainers en technische commissie kan om sportieve, medische en/of sociale redenen  in een hogere of lagere leeftijdscategorie  worden deelgenomen.

Voor wedstrijddeelname in een lagere leeftijdscategorie heeft de NBB (Basketballbond)  een reglement waaraan voldaan moet worden. Voor wedstrijden in méér dan één hogere leeftijdscategorie dienen de ouders vooraf schriftelijk toestemming te verlenen.meiden trainen 1

Team:

Vincent

Boet

Jayden

Fenne

Wessel

Elena van A.

Tess

Valerie

Lois

Thom

Kacper

Sofie

Elena (NS)

Trainer(-s)/coach(-es):

Tjark

Erik
Jorgen
Tom

Onze meiden hebben nieuwe tenues!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren