Incasso van contributie 2011/2012

Zoals reeds is gemaild zal rond 25 februari eindelijk de 1e incasso van het huidige seizoen plaatsvinden. Er zal 50% van de contributie worden geïncasseerd (indien van toepassing éénmalig verhoogd met het inschrijfgeld). Vragen over de contributie kan je richten aan OSMbasketball.PM@live.nl