Contributie 2023/2024

De geldende tarieven voor 2023-2024

Alle teams maken gebruik  van een teamtenue*.

Wedstrijd spelende leden

€ 330,00 – Spelend lid, Senior (competitie,  op 1 januari | 20 jaar of ouder)
€ 315,00 – Spelend lid, Junior (competitie, op 1 januari | 18 jaar of ouder)
€ 290,00 – Spelend lid, Junior (competitie, op 1 januari | 12 jaar of ouder)
€ 280,00 – Spelend lid, Mini (competitie, op 1 januari | tot en met 11 jaar )

In verband met Covid-19 werd een tenue aan het begin van het seizoen, persoonlijk, aan wedstrijdspelers ter beschikking gesteld met het verzoek het tenue separaat te wassen (handwas). Indien noodzakelijk geldt dit ook voor 2023/2024
Indien bij inlevering het tenue ernstig verkleurd of beschadigd is dan betaal je EUR 30,00 als bijdrage in de vervangingskosten.

Trainende leden

€ 198,00 – Trainend lid, Senior (recreant, op 1 januari | 20 jaar of ouder)
€ 185,00 – Trainend lid, Junior of Mini (recreant, op 1 januari | 11 jaar tot en met 19 jaar)
€ 120,00 – Peanut-lid (Peanut-training zaterdag | 6 tot en met 10 jaar)

€  16,00 – Inschrijfgeld, éénmalig
€  20,00 – Administratiekosten (indien incassomachtiging afwezig OF een incasso niet wordt geaccepteerd)

Incasso

Bovenstaande contributie is op basis van automatische incasso, zonder incasso machtiging geldt een toeslag van € 20,00.
Incasso vindt in 4 termijnen plaats: 25% van het verschuldigde bedrag wordt dan geïncasseerd. Tenzij je je later hebt aangemeld, dan wordt iedere termijn gedeeld door het aantal nog uit te voeren incasso’s.
De incasso data zijn sept 2023, november 2023, januari 2024 en maart 2024.

Als een incasso niet kan worden geïnd, dan ontvang je een factuur voor het volledige openstaande bedrag verhoogd met de administratiekosten. Deze factuur moet volledig worden voldaan binnen 21 dagen. Als dit niet lukt, dan wordt je helaas uitgesloten van verdere deelname aan trainingen en wedstrijden tot na de ontvangst van de betaling van het lidmaatschap.

Bij opzegging NA 21 april en vóór 1 september is 35% van de contributie verschuldigd.
Zeg je op na 31  augustus dan blijf je de volledige contributie verschuldigd.

    

Voor informatie over financiële ondersteuning klik op: U-Pas | Jeugdfonds Sport & Cultuur

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren