Opzeggen

We vinden het heel jammer dat je wil opzeggen. Is er nog iets wat ervoor kan zorgen dat je blijft? Laat het ons weten!

Maar als je het heel zeker weet, dan moet je onderstaande stappen volgen:

Opzeggen

STAP 1
Stuur een e-mail of brief naar de Ledenadministratie waarin je aangeeft te willen stoppen bij OSM Basketball. Opzeggingen moeten uiterlijk vóór 21 april bij de Ledenadministratie binnen zijn onder andere i.v.m. herindeling teams, indeling competitie. Indien de opzegging niet voor 21 april binnen is, dan wordt je lidmaatschap, je abonnement, automatisch met een jaar verlengd.

Een sportabonnement is een jaarcontract dat je hebt met de vereniging, zonder opzegging wordt deze (wettelijk en) stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Dus als je na 21 april opzegt dan heb je automatisch weer een extra jaar lidmaatschap bij OSM Basketball (tenzij het Bestuur anders beslist door zwaarwegende redenen).

Let op!
Om het contract stop te zetten moet je een e-mail sturen of brief. Bij laatste met een handtekening. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet de handtekening van je ouder(s)/verzorgende/voogd onder de brief of moeten laatstgenoemden een e-mail sturen.

STAP 2
We zouden graag willen weten wat de reden is waarom je wilt stoppen. Verhuizing, geen interesse meer in basketbal, problemen binnen je team…. vertel het ons. Door deze informatie kunnen wij de club beter maken.  Jouw feedback horen we heel graag.

STAP 3
Vergeet vooral niet je trainer/coach op de hoogte te stellen.

Schuldvrij-verklaring

Als je wilt gaan basketballen bij een andere vereniging, moet je eerst een schuldvrij-verklaring hebben van OSM Basketball. In een schuldvrij-verklaring staat onder andere dat jij jouw contributie en bijdragen volledig hebt voldaan aan OSM Basketball. Vraag er naar bij de penningmeester.  Indien jouw laatste betaling per incasso is voldaan gaan er 56 dagen overheen voordat er een schuldvrij-verklaring kan worden verstrekt.