M16-2

Info 2022-2023:

Trainingen
Sporthal MFA Safari (Bisonspoor 237, 3605 JM),
Maandag 18u30-20u00 (van 22-08-2022 tot en met 27-05-2023)

Leeftijd
De U16 is voor de jeugd met geboortejaren 2007 en 2008.

In overleg tussen ouders, trainers en technische commissie kan om sportieve en/of sociale redenen  in een hogere of lagere leeftijdscategorie  worden deelgenomen. Voor wedstrijddeelname in een lagere leeftijdscategorie heeft de NBB (Basketballbond)  een reglement waaraan voldaan moet worden. Voor wedstrijden in een hogere leeftijdscategorie dienen de ouders vooraf schriftelijk toestemming te verlenen.

Leden
Amara / Samuel / Luca / Rosslynn / Rozan / Mees / Djevón / Freek / Sebastian / Lieve / Armin / Elena (NS) / Thijmen (NS)

Trainer(s)/Coach(es):
Lotte/Aron