M18

Info 2023-2024

Trainingen
Sporthal MFA Safari (Bisonspoor 237, 3605 JM),
Maandag 18.30-20.00 (van 21-08-2023 tot en met 02-06-2024)

Leeftijd
De M18 is voor de jeugd met geboortejaren 2006 en 2007.
In overleg tussen ouders, trainers en technische commissie kan om sportieve en/of sociale redenen  in een hogere of lagere leeftijdscategorie  worden deelgenomen. Voor wedstrijddeelname in een lagere leeftijdscategorie heeft de NBB (Basketballbond)  een reglement waaraan voldaan moet worden. Voor wedstrijden in een hogere leeftijdscategorie dienen de ouders vooraf schriftelijk toestemming te verlenen.

Team:

 • Danko
 • Jayden
 • Wessel
 • Vincent
 • Boet
 • Kacper
 • Kenvin
 • Freek
 • Ruhin
 • Jay
 • Levi
 • Adam

Trainer/Coach:

 • Erik