Trainers|coaches

De trainingen

 

Hoe de trainingen eruit zien/ zijn opgebouwd zal in grote lijnen bij de verschillende teams gelijk zijn, maar is zeker ook afhankelijk van de leeftijd. Globaal zal een training bestaan uit een warming -up, basisvaardigheden, speltactieken en een wedstrijdvorm. Van belang hierbij is dat er gedurende het seizoen voldoende herhaling en variatie zit in de trainingen. Door veel herhalingen van bijvoorbeeld schieten en een lay-up zal dit beter beklijven en een steeds meer een automatisme worden. Om ervoor te zorgen dat spelers niet het gevoel hebben dat zij altijd maar het zelfde doen tijdens een training is het van belang om veel variatie toe te passen in oefenvormen. Ook gedurende een training is het zeker bij jongere kinderen van belang dat er voldoende variatie en afwisseling zit in de oefenvormen en dat het aanbod veelal op een speelse manier gebeurd.

Als je gaat kijken naar de globale opbouw van een trainingsseizoen, zal die als volgt zijn. In het begin van het seizoen zal er wat meer nadruk liggen op het conditionele gedeelte, vervolgens zal de nadruk meer komen te liggen op speltactische elementen en de technische verbeterpunten van een team. Medio maart zal er vervolgens een voorzichtig begin worden gemaakt met basisvaardigheden/tactieken die bij een hoger team wenselijk zijn. Om de trainingsinhoud en het nut ervan voor spelers ook inzichtelijker te maken is het van belang om geregeld aan te geven waarom bepaalde oefeningen worden gedaan en eventueel gedurende het seizoen een aantal keer een conditie test af te nemen, zodat zij ook kunnen zien welke vorderingen zij maken tijdens een seizoen.

Voor trainingsmateriaal per groep, klik op oefeningen en/of voetenwerk, dribbelen en fundamentals. Log in en bekijk het materiaal/de  oefeningen. De oefeningen zijn per spelonderdeel gesorteerd.

Klik op een team om te bekijken wat er verwacht mag worden dat spelers beheersen en waar gedurende het seizoen o.a. aan gewerkt zal worden.

Oefeningen

Voetenwerk, dribbelen en fundamentals

Peanuts/U10

U12

U14

U16

U18/U20