Tafelen

Tafelen, hoe en wat? Werken met het digitale wedstrijdformulier.

2020 Tafelen hoe en wat geeft een overzicht van alles over tafelen, met screen shots, gemaakt door OSM Basketball ter info om de leden en ouders te helpen met tafelen. Let op dit is geen officieel document en is slechts een hulpmiddel.

Youtube filmpje van de NBB over tafelen

De omschrijving geeft aan welke informatie en wie het document beheert, OSM Basketball is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of verouderde informatie. Klachten hierover dien je dan ook bij de betreffende organisatie in te brengen. Als een link niet meer functioneert of heb je een suggestie voor een toevoeging dan kan je dat bij OSM Basketball melden.

Regels en meer

Document: Huishoudelijk reglement OSM Basketball
Inhoud: Huishoudelijk reglement voor ieder die zicht met OSM Basketball verbindt.
Beheerder: 
OSM Basketball

Document: Gedragscode coaches en spelers
Inhoud: Afspraken voor spelers en coaches over sportief gedrag
Beheerder:
Nederlandse Basketball Bond (NBB)

Document: Aanpassing Miniregels U8 U10 en U12 2014
Inhoud: Wijzigingen regels mini’s (nov’14)
Beheerder: Nederlandse Basketball Bond (NBB)

Document: Rayon West – Administratieve Heffingen
Inhoud: Tarieven en boetes die Rayon West hanteert voor mutaties en overtredingen
Beheerder Rayon West

Document: Spelregelboekje NBB 2014
Inhoud: Meest recente uitgave (aug 2015) conform FIBA-regels.
Beheerder: Nederlandse Basketball Bond (NBB)

Document: Wedstrijdsheet – korte instructie
Inhoud: Model Wedstrijdsheet met toelichting op de diverse notaties
Beheerder: NBB