M14

Info 2022-2023:

Trainingen
Sporthal MFA Safari (Bisonspoor 237, 3605 JM),
Woensdag 18u00-19u30 (van 22-08-2022 t/m 27-05-2023)

Leeftijd
De M14 is voor jongens met geboortejaren 2009 en 2010. 
In overleg tussen ouders, trainers en technische commissie kan om sportieve, medische en/of sociale redenen  in een hogere of lagere leeftijdscategorie  worden deelgenomen. Voor wedstrijddeelname in een lagere leeftijdscategorie heeft de NBB (Basketballbond) een reglement waaraan voldaan moet worden. Voor wedstrijden in een, meer dan één, hogere leeftijdscategorie dienen de ouders vooraf schriftelijk toestemming te verlenen.

Leden:
Jordan / Joshua / Pepijn / Roman / Thijmen / Tuur / Taber / Raimo / Thomas S. / Jesse / Jimmy / Thomas B. (NS) / Milan (NS)

Trainer(s)/Coach(es):
Patricia / Jeff / Storm